Otwarty fundusz emerytalny - OFE

Fundusz Emerytalny czyli drugi filar systemu emerytalnego opiera się na uczestnictwie w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Polega on na gromadzeniu i inwestowaniu składek członków OFE. Część składki pobieranej przez ZUS (tj. 7,3% wynagrodzenia brutto) przekazywana jest na twoje indywidualne konto w OFE. Środki zgromadzone przez ciebie na rachunku w funduszu emerytalnym pochodzić będą z kolejnych wpłat oraz osiągniętych zysków. Od tych wielkości zależeć będzie twoja emerytura z drugiego filaru. Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) zarządza pieniędzmi gromadzonymi w OFE. Twoja przyszła emerytura zależeć będzie od tego, jaki zysk wypracuje PTE, a zatem od trafności w dobry fundusz emerytalny.

Każdy, kto podejmuje pracę, zobowiązany jest do wyboru OFE. Możesz wybrać tylko jeden fundusz emerytalny. Jeżeli byłbyś niezadowolony ze swojego wyboru, możesz zmienić na inny fundusz emerytalny. Fundusze emerytalne mają sporą konkurencje i dlatego zmiana na inny fundusz emerytalny nie stanowi żadnego problemu.

Kontakt

Katarzyna Mutz
tel. 600-513-542
e-mail: katarzyna@ofe.pl

Agata Krawińska
tel. 513-613-753
e-mail: agata@ofe.pl

Radosław Piwowar
tel. 790-145-732
e-mail: radoslaw@ofe.pl